Witamy na stronie firmy przewozowej InterBus
aniapaszta@wp.pl
+48 68 375 05 14
+48 605 769 363
Regulamin
 1. Z przewozu osobowego firmy INTER-BUS może skorzystać każdy, kto posiada ważne dokumenty, uprawniające do przekroczenia granic, zarezerwował miejsce/podróż i wykupił bilet.
 2. Rezerwacji można dokonać drogą telefoniczną pod numerem tel.(+48) 605 769 363, (+48) 68 375 05 14 oraz (+48) 693 198 086. Rezerwacja jest potwierdzona. W przypadku rezygnacji z przewozu, prosimy o anulowanie najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym przejazdem.
 3. Wykupienie biletu jest potwierdzeniem przyjęcia warunków niniejszego regulaminu.
 4. Przewóz dzieci do lat 12 wyłącznie pod opieką osoby dorosłej w odpowiednim foteliku ochronnym, zapewnionym przez opiekuna podróżującego z dzieckiem. Dzieci miedzy 12 a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej” wypełnionego przez prawnego opiekuna. Przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez opiekuna.
 5. Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe, ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.
 1. Pasażer korzystający z przewozu firmy INTER-BUS ma prawo do przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nieprzekraczającej 35 kg, oraz do bagażu podręcznego o wadze do 5kg. Bagaż nadliczbowy zabierany jest po wcześniejszej konsultacji z Przewoźnikiem w ramach ustalonej opłaty. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż pasażera.
 2. Większa ilość bagażu oraz bagaż o dużych gabarytach będzie traktowany jako bagaż dodatkowy podlegający opłacie w kwocie od 20zł
 3. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy, pilota. Nie ponosimy odpowiedzialności za samowolne oddalenie się od mikrobusu.
 4. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 160 zł na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp.)
 5. Przewozy realizowane są samochodami typu minibus (max. 9 osób). W . W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu , kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu. Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby mikrobusy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych ( awaria mikrobusu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować.
 6. W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.
 7. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu, w przypadku gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu
  2. zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe
  3. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  4. odmawia uregulowania opłaty za przejazd
  5. nie posiada dokumentów uprawniających do przekroczenia granic
  6. dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych
 8. Pasażerowie korzystający z naszych usług przewozowych objęci są na czas podróży ubezpieczeniem NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 9. Przewoźnik nie ponosi  odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem
  mikrobusu.
 10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez pasażera w samochodzie. Przedmioty te są możliwe do odebrania  w siedzibie  Firmy przez okres 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia. Po tym terminie rzeczy  będą utylizowane.